Tijdschrift

De Belgische Houtconfederatie heeft beslist om te starten met de publicatie van een vakblad dat de naam ‘HoutBedrijf’ draagt. In deze trimestriële uitgave komen actuele onderwerpen, bedrijfsreportages, debatten, …. aan bod. U vindt er ook aankondigingen van houtverkopen.

De prijs voor een jaarabonnement bedraagt 80 € excl. De leden van de Houtconfederatie krijgen het jaarabonnement aangeboden in het kader van hun lidmaatschap.

U kunt zich abonneren d.m.v. het onderstaande bestelformulier. Het is ook mogelijk advertenties en zoekertjes te plaatsen. U vindt de voorwaarden hiervoor onderaan deze pagina.

De Belgische Houtconfederatie geeft een trimestrieel vakblad uit onder de naam ‘HoutBedrijf’. In deze uitgave komen actuele onderwerpen, bedrijfsreportages, debatten, …. aan bod. U vindt er ook aankondigingen van houtverkopen in terug.

De prijs voor een jaarabonnement bedraagt 80 € excl btw. De leden van de Houtconfederatie krijgen het jaarabonnement aangeboden in het kader van hun lidmaatschap.

U kunt zich abonneren d.m.v. het onderstaande bestelformulier. Het is ook mogelijk advertenties en zoekertjes te plaatsen. U vindt de voorwaarden hiervoor onderaan deze pagina.

Bestelbon abonnement:

FORMULAIRE D’ABONNEMENT

Uw persoonsgegevens worden gebruikt door de Belgische Houtconfederatie en haar onderaannemers voor het uitvoeren van de overeenkomst. Informatie over onze gegevensverwerking en uw rechten hieromtrent vindt u terug in ons privacybeleid.

Advertenties en zoekertjes