Bosuitbating | Belgische Houtconfederatie - www.houtconfederatie.be

BOSUITBATING

Bosuitbating? De bosuitbater zorgt voor de oogst.

De sector van de bosuitbating omvat alle activiteiten die betrekking hebben tot het oogsten van hout: met name de aankoop van hout op stam, het vellen, onttakken, ruw afkorten, slepen, vervoeren naar houtverwerkende bedrijven en het verhandelen van rondhout. Hij vormt dus de link tussen het bos en de verwerking van het hout.

In België telt de sector ongeveer 130 bedrijven, met in totaal ongeveer 600 loontrekkenden en 1800 zelfstandige werkers.