Een specialist vinden in de bosuitbating sector

DE SECTOR VAN DE BOSUITBATING

De sector van de bosuitbating omvat alle activiteiten die betrekking hebben tot het oogsten van hout: met name de aankoop van hout op stam, het vellen, onttakken, ruw behakken, slepen, vervoeren naar eenheden van de houtverwerking verhandelen van rondhout.

In België telt de sector ongeveer 130 bedrijven, met in totaal ongeveer 600 loontrekkenden en 1800 zelfstandige werkers.