Eerste nummer tijdschrift HoutBedrijf | Belgische Houtconfederatie

Op 23 maart verscheen het eerste nummer van het nieuwe tijdschrift HoutBedrijf. In deze driemaandelijkse uitgave door en voor de houtsector krijgen actualiteit, bedrijfsreportages, debatten, … een plaats.

Geïnteresseerd?

Sinds de stopzetting van de bladen ‘Houthandel en Nijverheid’ en ‘Echo des Bois’ heeft de Belgische houtsector geen eigen vaktijdschrift meer en heel wat van onze leden betreurden dat. Daarom heeft de Belgische Houtconfederatie beslist om de draad op te pakken en te starten met de uitgave van een nieuw vaktijdschrift onder de naam HoutBedrijf.

Leden van de Houtconfederatie krijgen het abonnement op het tijdschrift aangeboden in het kader van hun lidmaatschap. Andere geïnteresseerden kunnen een abonnement bestellen via het on line formulier op deze website.

Abonnement 2018 – Kennismakingsaanbod voor slechts 60 € (excl. btw). Vanaf 2019 bedraagt een jaarabonnement 80 € (excl. btw).

Abonneer u vandaag nog