Impact van verblauwing op het hout en de verzaging van vurenhout | Belgische Houtconfederatie

Samenvatting van een artikel dat de impact van verblauwing op de mechanische eigenschappen van vurenhout weerlegt. Document geschreven in 2019 door Henin J.-M. en Jourez B. (Laboratoire de Technologie du Bois du Service Public de Wallonie),  Lesire C. en Pollet C. (asbl Geprofor), Hébert J. (Gembloux Agro-Bio Tech, ULG).