Demo Forest op 2 en 3 augustus in Bertrix | Belgische Houtconfederatie

In de marge van de Beurs van Libramont (Foire de Libramont) is Demo Forest een belangrijk evenement voor onze houtsector. Maar wat houdt deze editie 2022 voor ons in petto? Wij hebben de vraag gesteld aan Natacha Perat, gedelegeerd bestuurder van Libramont Coopéralia (de coöperatieve vennootschap die eigenaar en organisator is van de Beurs van Libramont en Demo Forest), Alexandre Devolf, verantwoordelijke van Demo Forest, en Pascal Balleux, voorzitter van de werkgroephout/bos’ van Demo Forest. 

Wat is de meerwaarde van een evenement als Demo Forest? 

Natacha Perat: Wij zijn geen louter klassieke evenementenorganisatie. Wij zijn mettertijd professioneler geworden, maar wij blijven in de eerste plaats terreinmensen en community facilitators met een oog voor toegevoegde waarde. Demo Forest is geen ‘klassieke’ handelsbeurs en wij verkopen niet alleen maar vierkante meters. Wij trachten op verschillende manieren toegevoegde waarde te creëren. Een van onze krachten bestaat erin een steeds grotere groep belanghebbenden te verzamelen. Dit stelt ons in staat om zowel de professionele bezoekers als het grote publiek (als burger of consument) bredere inzichten te brengen. Een gedroomde kans om de eindklant bij het debat te betrekken om zijn ogen te openen of zijn beeld van de sector in ruime zin te doen evolueren. Professionals zitten vaak vastgeroest in hun eigen deelsector en hebben weinig tijd om van gedachten te wisselen met collega’s of andere schakels uit de houtsector. Hier krijgen ze niet alleen de kans elkaar te ontmoeten, maar ook om al deze actoren aan te spreken in een ontspannen sfeer die eigen is aan deze informelere contacten.

Het gaat om bijzonder belangrijke, uitzonderlijke momenten waarop men zowel de toekomst kan (her)uitvinden als intelligente oplossingen kan bedenken. 

Alexandre Devolf: Wat de exposanten betreft, is onze missie eenvoudig: van Demo Forest iets beters maken dan een opendeurweekend en dit voor 200 ondernemingen. De bezoekers willen we vooral kostbare tijd doen winnen. Als ze weten wat ze zoeken, moeten ze alle mogelijke inlichtingen kunnen inwinnen om aansluitend tot de aankoop over te gaan of een aanbesteding uit te schrijven. Als ze niet weten wat ze precies zoeken, proberen we hen een zo volledig mogelijk bosecosysteem aan te bieden, van de boomkwekerij tot de zagerij, om hen te inspireren en aan te sporen contacten te leggen. Onze organisatie staat ten dienste van de sector. 

Pascal Balleux: Wij maken er ook een erezaak van om nieuwigheden te presenteren, demonstraties te geven en tendensen toe te lichten. Ondernemingen worden steeds vaker geconfronteerd met zware investeringen, terwijl eigenaars hun kosten voor regeneratie en onderhoud van de bospercelen fors zien toenemen. In dergelijke situaties rijzen uiteraard talloze vragen. Onze missie bestaat erin de bezoekers antwoorden, adviezen en goede tips te helpen vinden. 

 

Wat mogen wij verwachten van de 21ste editie van Demo Forest? 

Pascal Balleux: Het innovatieparcours blijft behouden. De exposanten worden rond een lus van 5 km geplaatst om de exposanten en bosbouwmachines te laten ontdekken. Voor de professionals voorzien we twee uitwisselingsfora in de voormiddag: een over de toekomst van het bos en een ander over de lokale houtconsumptie en de korte ketens. De twee fora zullen georganiseerd worden in de vorm van presentaties van een twintigtal minuten, gevolgd door tussenkomsten van getuigen, enkel en alleen na inschrijving. Er zullen uiteraard ook bosdemonstraties plaatsvinden die altijd in de smaak vallen. Dit jaar kan men getuige zijn van het uitslepen met paarden, demonstraties met klimmers-snoeiers en met houthakkers.

Al deze activiteiten moeten jongeren doen dromen en hen meer aansporen tot het kiezen van technische jobs die verwant zijn met het bos en de houtsector. 

Natacha Perat: De live demonstraties worden een unicum in Europa. In het buitenland evolueren de organisatoren naar statische bosbeurzen. Onze aanpak is veel spectaculairder en interessanter voor het publiek, maar vergt een veel consequentere organisatie, of het nu gaat om geschikte sites te vinden of ieders veiligheid te garanderen. Gelukkig kunnen wij rekenen op de medewerking van het DNF om deze mooie bosetalage te kunnen blijven voorstellen. 

 

De ‘gigantische machines’ maken negatieve reacties los bij een bepaald publiek dat zich verzet tegen houtoogsten. Wat is uw standpunt in deze kwestie? 

Natacha Perat: Een Afrikaans spreekwoord luidt dat een vallende boom meer lawaai maakt dan een groeiend bos. De gigantische machines zijn natuurlijk indrukwekkend en kunnen negatieve beelden oproepen bij een publiek dat het bos niet kent, maar ze bieden vooral ook mogelijkheden om met dit publiek in dialoog te gaan en uit te leggen hoe ze bijdragen tot het beter respecteren van het leefmilieu. Het verbaast me dat er niet positiever gecommuniceerd wordt over de aanzienlijke vermindering van de impact van de machines op de ondergrond of over hun lager brandstofverbruik. De consument is zich helemaal niet bewust van de indrukwekkende positieve evolutie die deze machines sinds enkele jaren doormaken. Het evenement kan er dus voor zorgen dat het draagvlak vergroot, temeer omdat de klimaatveranderingen het belang onderstrepen van het werken met performant materiaal. Demo Forest kan er kortom toe bijdragen een andere realiteit van het terrein te tonen aan de consumenten en de beleidsmakers. 

 

Specifieke evenementen voor de professionals 

2 uitwisselingsfora (‘Espace Meeting Point’): 

  • Dinsdag 2 augustus om 11u30: Het bos van de toekomst: keuze van houtsoorten en begeleiding bij de overschakeling naar andere houtsoorten 
  • Woensdag 3 augustus om 14u: De bio-economie: lokale consumptie en korte ketens 

 

Praktische info 

  • Datum: 2 & 3 augustus 2022 
  • Plaats: Bertrix 
  • Geopend van 9u tot 18u30 
  • Tickets: 16 in voorverkoop, 20 ter plaatse, gratis -12 jaar 

 

De Belgische Houtconfederatie zal aanwezig zijn op de beurs. Aarzel niet om ons een bezoekje te brengen op onze stand (236) in het houtdorp!