Eindnota pilootproject economische werven Bosforum | Belgische Houtconfederatie

Op 30 september 2020 liep het pilootproject van de werven ‘bos en hout’ van het Bosforum af. Hieronder kan je het eindrapport vinden, waarin de resultaten en het gelopen traject beschreven staan, m.b.t. de bevoorradingsproblematiek, het faciliteren van samenwerking binnen de houtkolom en het al dan niet invoeren van de erkenningsregeling voor bosexploitatie in privébos. Veel leesplezier!

Eindrapport