Boscertificatie: open brief aan boseigenaars en -beheerders | Belgische Houtconfederatie

Het grootste deel van de Belgische bossen wordt duurzaam beheerd. Het bos is het ecosysteem met de grootste biodiversiteit, het vangt CO2 op en produceert de grondstof hout die deze koolstof voor vele jaren kan opslaan of we kunnen de bijproducten van het hout gebruiken als alternatieve energiebron.

De beroepsfederaties van de houtsector willen de Belgische boseigenaars en -beheerders aanmoedigen om hun bossen te laten certificeren zodat we binnen de houtmarkt beter kunnen inspelen op de groeiende vraag naar gecertificeerd hout. Hieronder vindt u de open brief van de federaties en vele van hun aangesloten bedrijven.

LEES HIER DE OPEN BRIEF