Presentatiebrochure van de Houtconfederatie | www.houtconfederatie.be

Wie is de Belgische Houtconfederatie? Welke zijn haar missies? Haar visie? Haar waarden? Deze nieuwe presentatiebrochure beantwoordt al deze vragen. 

Sinds 2017 verenigt, verdedigt en informeert de Belgische Houtconfederatie de sectoren van de eerste houtverwerking. Maar weet je echt waar de houtconfederatie voor staat? Wat ze doet en tot wie ze zich richt? 

Zoals voor ieder bedrijf is de vraag van de strategische positionering essentieel voor de goede werking van een doeltreffende federatie. Samen met ons team hebben we een strategische beschouwing gemaakt om onze grondslagen opnieuw in vraag te stellen. Deze oefening heeft ons vooral geholpen bij de herbepaling van ons werkkader, het onderling afstemmen van onze standpunten en het uitzetten van bepaalde krijtlijnen. 

Op het vlak van identiteit heeft deze oefening onder meer geresulteerd in een lichte aanpassing van ons logo. Wij streefden ernaar de visuele identiteit te versterken door onze naam te verduidelijken. Voortaan wordt in het logo de volledige naam van de Belgische Houtconfederatie opgenomen. Een betekenisvol detail om de grondbeginselen van onze communicatie kracht bij te zetten. Laten we vooral niet vergeten dat ons doel erin bestaat voortdurend op een nog efficiëntere manier ten dienste te staan van onze leden. 

Waarom een presentatiebrochure? 

We moeten vaststellen dat de Houtconfederatie, ondanks haar grondige inspanningen, vaak achter de schermen, aan een imagogebrek leed.  

Wist je bijvoorbeeld dat de Belgische Houtconfederatie in meer dan 20 werkgroepen, federale en gewestelijke instanties, federaties en niet-gouvernementele organisaties zetelt? Dat wij onze leden vertegenwoordigen binnen interprofessionele federaties zoals het VBO, Unizo en UCM? Dat we de werkgevers vertegenwoordigen in paritaire comités 125 en 146 voor alle professionelen uit de hout-en bossector? En dat wij onze leden een brede waaier aan diensten aanbieden? 

Waarschijnlijk niet. Mea culpa. Deze brochure heeft als bedoeling onze meerwaarde ten dienste van onze leden beter in de verf te zetten, maar ook onze verschillende gesprekspartners te informeren over ons actiegebied. Kortom iedereen helpen om het beste te halen uit bos en hout. 

Ontdek de presentatiebrochure van de Belgische Houtconfederatie. 

 

Volgt u de Belgische Houtconfederatie al op LinkedIn