Duurzaam bosbeheer verplicht vak in het lager en middelbaar onderwijs!

Eén keer maakt nog geen gewoonte, maar de verschillende ministers van onderwijs van dit land hebben een akkoord bereikt waardoor de opleiding duurzaam bosbeheer in de onderwijsprogramma’s wordt opgenomen. Een eerste belangrijk stap naar een beter begrip van de uitdagingen van het bos, maar ook van de actoren en de meerwaarde van de houtsector voor de samenleving. 

De Belgische houtsector droomt er al jaren van. Het mag gezegd worden dat gelijkaardige projecten, die in het buitenland sinds enkele jaren op touw worden gezet, tot verrassende resultaten hebben geleid. Of het nu de beheerprogramma’s van bospercelen door scholen in Québec betreft, de bosklassen in Denemarken of de pedagogische bossen in Frankrijk, initiatieven schieten een beetje overal als paddenstoelen uit de grond. Binnenkort zal dit in België ook het geval zijn. 

Onderwijs: de band met het bos herstellen 

Het bos is een complexe omgeving waarin maar weinig mensen hun weg vinden. Deze kennis verdwijnt door de verstedelijking van onze leef- en denkwijzen. Een verschijnsel dat een geleidelijke breuk met de natuur teweeg heeft gebracht. Langzaam maar zeker wordt de band tussen het bos en wat het bos voortbrengt stiekem zwakker, in die mate dat er gevreesd wordt voor een scenario waarbij we eraan moeten herinneren dat hout uit het bos komt op dezelfde manier als dat de landbouwers er ons op moeten wijzen dat melk van de koe komt. 

De uitdagingen van het bos beter begrijpen 

“De onderwijsprogramma’s voor boseducatie helpen de jongeren opnieuw in contact te brengen met het bos in al zijn aspecten en meer bepaald zijn productiefunctie. Volgens een logica van duurzaam beheer, ligt het voor de hand dat de mens ingrijpt in het bos, de levenscyclus van bomen begeleidt en bomen oogst om te beantwoorden aan een veelheid van behoeften. We kunnen er ons dus alleen maar over verheugen dat deze materie op onze scholen onderwezen zal worden. Enerzijds omdat de houtkolom een economische sector is die in onze contreien duizenden banen schept en anderzijds omdat hout als materiaal een vooraanstaande rol moet spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Hoe beter onze kinderen de uitdagingen van het bos begrijpen, hoe beter onze samenleving in staat zal zijn om deze lokale grondstof optimaal te beheren en het hoofd te bieden aan de toekomstige uitdagingen”, verklaart François de Meersman, algemeen secretaris van de Belgische Houtconfederatie.

Aprilgrap

Het was spijtig genoeg een aprilgrap, maar laten we hopen dat het door deze informatie opgewekte enthousiasme onze ministers van Onderwijs Ben Weyts en Caroline Désir (en onze ministers van Omgeving Zuhal Demir en Céline Tellier) inspireert om het vak duurzaam bosbeheer op te nemen in de onderwijsprogramma’s …

Volgt u de Belgische Houtconfederatie al op LinkedIn

Wat zijn de missies van de Belgische Houtconfederatie?