Kent u het collectief merk ‘Bois local’? (lokaal hout)

In 2015 onthulde het Office économique wallon du bois (OEWB) het merk ‘Bois local – Notre savoir-faire’ (lokaal hout). Een collectief merk dat steeds meer gewaardeerd wordt door consumenten. Maar tot wie richt het zich? Over welke producten gaat het? Welke waarborgen biedt het? En hoe kan men er zich bij aansluiten? 

 

Waarom zo’n merk over lokaal hout? 

Het merk ‘Bois local – Notre savoir-faire’ volgt de logica van de korte ketens en de lokale consumptie. Het biedt een antwoord op de vraag van de consument, die zich aangetrokken voelt tot lokale en verantwoorde consumptie, en die beter geïnformeerd wenst te worden over de producten die hij koopt. 

Via dit initiatief wilde het OEWB eveneens een tegengewicht bieden aan het toenemende fenomeen van uitvoer van niet-verwerkte grondstoffen in Wallonië (waarvan we de toegevoegde waarde verliezen). Dit merk moet het concurrentievermogen van onze lokale ondernemingen verhogen door lokale grondstoffen en knowhow beter te waarderen.  

 

Hoeveel ondernemingen hebben zich bij het merk aangesloten? 

Het collectieve merk telt vandaag meer dan 50 ondernemingen die met de typische rode sticker pronken op hun producten, verpakkingen of in de reclamemedia.  

De loofhoutzagerijen hebben zich massaal aangesloten en vertegenwoordigen één vierde van de leden (24 %). Ze worden van dichtbij gevolgd door de producenten van houtbrandstoffen (22 %). Hierna komen de schrijnwerkers (11 %) en de houtbouwers (11 %). 

Activiteitenindeling van de aangesloten ondernemingen bij Bois local (December 2021)

Activiteitenindeling van de aangesloten ondernemingen bij Bois local (December 2021)

 

Welke producten komen hiervoor in aanmerking? 

Voor alle duidelijkheid zijn het de producten zelf die drager zijn van het merk en niet de ondernemingen. Alle volledig in hout vervaardigde producten of producten die hout bevatten komen in aanmerking. Ondernemingen kunnen dus een gamma in lokaal hout testen dat beantwoordt aan de criteria van het merk en het eventueel uitbreiden, indien de consument hier gunstig op reageert. De leden zijn dus niet verplicht om zich uitsluitend te bevoorraden met lokale grondstoffen. Uiteraard kunnen enkel producten die beantwoorden aan het lastenboek van het merk de vermelding ‘Bois local’ dragen. 

 

Aan welke voorwaarden moet een product beantwoorden om het merk te mogen dragen? 

De toegangsvoorwaarden tot het merk bepalen dat de grondstof afkomstig moet zijn uit een bos in een straal van maximaal 200 km rond de zetel van de onderneming en dat de verwerking plaatsvindt in Wallonië. In dit opzicht brengt het OEWB ondernemers regelmatig in contact met lokale leveranciers die in aanmerking komen om hen met lokale grondstoffen te bevoorraden. En dit brengt de verschillende schakels van de productieketen op lokaal niveau ook dichter bij elkaar. 

 

Welke zijn de waarborgen voor de consument? 

Het merk staat er garant voor dat de producten in Wallonië vervaardigd/verwerkt worden, op basis van hout afkomstig uit bossen die in de nabijheid van de verwerkingssite gelegen zijn. Het bevordert de korte keten (lokale economie), beperkt het aantal tussenpersonen en verkleint de transportafstanden. Op het vlak van betrouwbaarheid tenslotte, verbinden de producenten zich ertoe zich te voegen naar de merkvereisten en zich aan controles te onderwerpen. 

 

Welke zijn de voordelen voor de leden? 

De leden kunnen hun gehechtheid tonen aan het lokale sociaal weefsel en hun lidmaatschap van een verbindende beweging ten gunste van de Waalse houtkolom. Ondernemingen met het ‘Bois local’ merk genieten een mooie zichtbaarheid bij de ongeveer 10.000 volgers van de speciale Facebook-pagina, de aanwezigheid van hun producten tijdens verschillende beurzen en salons, de impact van communicatiecampagnes, enz. De leden komen voorts eenmaal per jaar samen om de prioriteiten en de beleidslijnen voor het komende jaar te bepalen. Een samenkomst die steeds ook gebruikt wordt om het eigen professionele netwerk uit te breiden. Elk lid wordt tot slot aangemoedigd om gebruik te maken van het merk op een manier die hij het best aangepast acht aan zijn commerciële strategie, omdat het een tool betreft waarmee elkeen op zijn manier aan de slag kan.

 

Hoe aansluiten? 

De geïnteresseerde leden van de Belgische Houtconfederatie kunnen via info@boislocal.be contact opnemen. Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 250 € voor ondernemingen met minder dan 20 werknemers, 500 € voor ondernemingen met 20 tot 50 werknemers en 1000 € voor ondernemingen met meer dan 50 werknemers. 

 

En in Vlaanderen? 

Verschillende organisaties (waaronder de Belgische Houtconfederatie) ijveren in Vlaanderen al enkele jaren voor het in het leven roepen van een merk ‘lokaal hout’. Tot dusver heeft echter niemand er echt werk van gemaakt. Hier zal nu verandering in komen in de eerder aangekondigde Green Deal ‘Lokale Houtverwerking’. In een eerste fase zal in deze Green Deal naar de ervaringen in buurregio’s rond soortgelijke merken gepeild worden, om op basis daarvan in een tweede fase ook een Vlaams equivalent uit de grond te stampen. 

 

Meer info: www.boislocal.be 

Facebook: boislocal.notresavoirfaire 

 

Volgt u de Belgische Houtconfederatie al op LinkedIn

Wat zijn de missies van de Belgische Houtconfederatie?