Biemar Bois wint de Fibre d’Or in de categorie opleiding

Om de twee jaar zetten de Fibres d’Or ondernemingen of professionals die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de Waalse houtsector in de bloemetjes. Dit jaar heeft een van de leden van de Belgische Houtconfederatie de prijs in de categorie ‘opleiding’ gewonnen. Twee verantwoordelijken van de onderneming Biemar Bois beantwoorden onze vragen. 

 

Biemar Bois is een van de grootste houthandels van ons land. In de loop van de voorbije 20 jaar kende het familiebedrijf een sterke groei. Tegenwoordig stelt het, verspreid over de twee sites van Malmedy en Soumagne, maar liefst 140 mensen te werk, van wie 64 arbeiders en 76 bedienden. Met een dergelijk team bekleedt het personeel uiteraard een belangrijke plaats binnen de onderneming.   

 

Wat is uw grootste uitdaging op het vlak van personeelsbeheer? 

Grégory Weckmans, verantwoordelijke van de site van Soumagne: “We beseffen dat de wereld van de houthandels een aanzienlijke evolutie heeft ondergaan. De tijd dat medewerkers gedurende hun hele loopbaan voor hetzelfde bedrijf werkten is definitief voorbij. De personeelswisselingen worden frequenter en volgen elkaar steeds sneller op. Voorkomen dat de knowhow bij elk vertrek telkens verloren gaat, vormt een uitdaging van formaat voor een onderneming die zich enorm toespitst op de kennis en de beheersing van goede praktijken.       

 

Hoe pakt u dit probleem aan? 

Anne-Catherine Charlier, HR-verantwoordelijke: “Het bedrijf heeft veel geïnvesteerd in het personeelsbeheer en de opleiding van de teams. Wij wensen onze medewerkers op te leiden door hun behoeften op gebied van vaardigheden in kaart te brengen en hen, zowel intern als extern, relevante opleidingsprogramma’s voor te stellen. Iedere medewerker wordt ook aangemoedigd om actief aan zijn persoonlijk opleidingsplan bij te dragen. Naargelang zijn noden mag hij dus opleidingen voorstellen en wordt hij aangespoord om zich voor verwante opleidingen open te stellen et de feedback van de opleidingen met zijn collega’s te delen, namelijk via ons intern communicatieplatform.”   

 

We hebben over het ‘Biemar Academy’ project horen spreken. Wat houdt dit in? 

Grégory Weckmans: Na lang strategisch beraad hebben we inderdaad beslist om een ‘Biemar Academy’ op te richten. De bedoeling is om voor elke beroepsgroep binnen de onderneming een integratie- en opleidingsparcours vast te leggen. 

Anne-Catherine Charlier: Om te beginnen zijn we bezig met voor elke beroepsgroep een bekwaamheids- en opleidingstabel op te stellen. Zo komen we tot een overzichtslijst die we samen met de mensen op het terrein zullen aanvullen terwijl we niet mogen vergeten dat deze beroepen snel evolueren.  

 

Wat zijn de door deze opleidingsparcours vooropgestelde doelen? 

Grégory Weckmans: De medewerkers krijgen weliswaar geen diploma, maar op deze manier zijn we er zeker van dat iedereen, zowel de bedienden als de arbeiders, alle stappen doorloopt. We zullen er ook het begrip bedrijfscultuur in opnemen aangezien het van belang is dat elkeen de geschiedenis en de streefdoelen van het bedrijf kent waardoor iedereen zich betrokken voelt. Het komt erop neer de werknemers te laten groeien in hun functie, een hoog bekwaamheidsniveau te garanderen en de teams hiermee vertrouwd te maken via deze parcours op maat. 

Anne-Catherine Charlier: Als we onze medewerkers laten evolueren, vaart ook het bedrijf hier wel bij. Iedereen wint hier dus bij.  

 

 

Volgt u de Belgische Houtconfederatie al op LinkedIn

Volg Houtspecialist op Facebook en Instagram