Promotiecampagne voor populier | Belgische Houtconfederatie

En waarom geen populier? De lokale verwerking van loofhout is in België de laatste decennia fors gedaald. Om de valorisatie van alternatieve loofhoutsoorten te bevorderen, heeft Hout Info Bois zopas een originele promotiecampagne voor populier gelanceerd. 

We merken duidelijk op dat het bos steeds diverser wordt en dat de beleidsmakers het loofhoutaandeel wensen te versterken. In de Belgische context is deze vaststelling verontrustend aangezien loofhout slechts 8 % van de Belgische houtverwerking vertegenwoordigt. Hierbij komt nog dat deze markt bijna uitsluitend afhankelijk is van populier voor de kisten- en palletmarkt of eik, zegt Hugues Frère, directeur van Hout Info Bois, het nationaal technisch informatiecentrum voor het materiaal hout.

Er bestaan nochtans andere interessante loofhoutsoorten die meer bekendheid verdienen, zowel bij het grote publiek als bij architecten. Door het gebruik van alternatieve (kwaliteitsvolle) loofhoutsoorten aan te moedigen, kunnen we niet alleen de lokale verwerkingssector doen opleven maar ook de druk op eik verlichten en bijgevolg evolueren naar een duurzamer gebruik van de bosrijkdommen.  

 

Meubilair in populier 

Populier is één van deze alternatieve houtsoorten. Het biedt talrijke troeven: het is een houtsoort die in België redelijk voorradig is en bruikbaar is voor talloze binnenhuistoepassingen. In het verleden werd populier veel gebruikt als structuurhout of om lucifers, kistjes of palletten te maken. Tegenwoordig is de lokale verwerking voor ‘nobelere’ doeleinden eerder anekdotisch, terwijl de houtsoort ideaal is om als lambrisering of meubilair gebruikt te worden.

 

Waaruit bestaat de promotiecampagne?

Het probleem is dat wanneer de houtsoort steeds minder gebruikt wordt, ze alsmaar minder beschikbaar is in de handel. Het is een beetje zoals de paradox van de kip en het ei. Vandaar ons project om deze houtsoort te relanceren door op twee paarden te wedden: enerzijds de promotie van populier bij het grote publiek en de architecten en anderzijds de prefinanciering van een voorraad die ter beschikking van de houthandels wordt gesteld. Op die manier trachten we zowel het aanbod als de vraag te stimuleren en dus nieuw leven in te blazen, gaat Hugues Frère verder. 

Concreet zal Hout Info Bois met één houthandel per provincie (allemaal leden van de Belgische Houtconfederatie) samenwerken. De voorraad populier zal uitsluitend uit hout van opperste kwaliteit bestaan met erg weinig kwasten, in betrekkelijk grote lengtes (2 tot 4 m) en twee courante diktes (26 en 52 mm). De promotiecampagne werd in de loop van maart via verschillende media (design- en interieurmagazines, sociale media, …) gelanceerd. Indien de campagne succesvol is, overweegt Hout Info Bois om andere minder gekende houtsoorten volgens dezelfde aanpak te promoten. 

We wijzen er nog op dat dit innovatief project is voortgevloeid uit een denkoefening binnen de commissie van loofhoutzagerijen van de Belgische Houtconfederatie. 

De lijst van houthandels die aan de promotiecampagne voor populier deelnemen is op de website van Hout Info Bois terug te vinden

Interesse in het project? Contacteer Hout Info Bois via info@hout.be  

 

Foto: Archi Marcel Pesleux Marie Vanhamme – (c) Laurent Brandajs

 

Volgt u de Belgische Houtconfederatie al op LinkedIn

Nog niet geabonneerd op het vakblad HoutBedrijf?