Memorandum van de Belgische Houtconfederatie |

In dit verkiezingsjaar zijn de uitdagingen enorm om de toekomst van de actoren van de bos- en houtsector te beschermen. Voor het eerst heeft de Belgische Houtconfederatie een voor de beleidsmakers bestemde prioriteitenlijst opgesteld.  

Tijdens een verkiezingsjaar is een goede voorbereiding noodzakelijk. En niet alleen voor de beleidsmakers. Eind 2023 heeft het team van de Belgische Houtconfederatie de prioritieten van haar deelsectoren, met name de bosbouw, de bosuitbating, de houtzagerijen en de houthandels, verzameld en samengevat. Deze prioriteiten werden aansluitend per thema ingedeeld. Zoals het een verkiezingsjaar betaamt, resulteerde de denkoefening in de uitwerking van een memorandum. Een primeur voor de Belgische Houtconfederatie.  

4 beleidsprioriteiten van ons memorandum 

  1. De evolutie naar een koolstofarme samenleving versnellen: tegen de achtergrond van de klimaaturgentie is de vraag niet langer of we naar een koolstofarme samenleving moeten evolueren, maar wel ‘hoe we deze evolutie kunnen versnellen’.  
  2. Een sterke bos- en houtsector ontwikkelen: geconfronteerd met de uitdagingen die onze samenleving te wachten staan, vormt de ontwikkeling van een sterke bos- en houtsector een maatschappelijke uitdaging van formaat. Het is in het algemeen belang en het behalen van deze doelstelling gaat gepaard met een brede waaier van concrete acties, meer bepaald op het vlak van bosbeleid om een bevoorrading van de bedrijven van de houtkolom te waarborgen.   
  3. De vaardigheden opwaarderen: op onze schaal bestaat de bos- en houtsector voornamelijk uit vaklui die over een unieke knowhow beschikken. Een kostbaar vakmanschap dat helaas dreigt te verdwijnen. De nochtans veelbelovende toekomst van de sector hangt grotendeels af van de politieke wil om de vaardigheden en het werk snel op te waarderen.  
  4. De concurrentiekracht van de bedrijven verhogen: In een door toenemende globalisering gekenmerkte markt volstaat vakkennis niet meer om het verschil te maken en concurrentieel te blijven. Onze bedrijven kunnen enkel concurrentieel blijven wanneer het kader van de marktvoorwaarden hen hiertoe de kans biedt.  

Deel het memorandum

In de loop van de volgende weken zal het memorandum aan de beleidsmakers van de verschillende machtsniveaus worden voorgesteld om onze stem te laten horen en hopelijk te wegen op de toekomstige politieke programma’s.

We kunnen jullie alleen maar aansporen om het memorandum met jullie lokale verkozenen te delen. Ieder initiatief in die zin kan het verschil maken! 

Download het memorandum van de Belgische Houtconfederatie voor de verkiezingen van 2024.

 

Volgt u de Belgische Houtconfederatie al op LinkedIn

Een job in de houtsector? Bekijk de jobaanbiedingen van onze leden